Geoka
Geoka
Geoka

Obnovený katastrální operát

Geodetické práce
5. 3. 2012

Ano, jste na správné adrese. Katastrální úřad nejspíš provedl v obci, kde máte svou nemovitost, digitalizaci katastrální mapy a v rámci námitkového řízení se Vás ptá, zda nemáte proti této obnově námitky.

Obnovený katastrální operát

Většina vlastníků ovšem nemá potřebné informace o co se vlastně jedná a jaké mají možnosti. Chceme Vám pomoci se v této situaci zorientovat.

Obnova katastrální mapy je důležitá pro nové GPU hranice Vašeho pozemku. V návaznosti na novou legislativu je prospěšné věnovat zvýšenou pozornost způsobu zajištění hranic Vaší nemovitosti.

Vzhledem k ceně pozemku a nemovitosti na něm, je v zájmu každého vlastníka mít své hranice řádně označené a jednoznačně určené. Žádným kouzlem se ze 170 let staré mapy nestane přesnější mapa.

I když je provedena digitalizace mapy, přesnost nového GPU hranice pozemku zůstane nezměněna. Hranice je sice dána souřadnicemi v centimetrech, ovšem její přesnost je dána kvalitou původního zákresu v původní papírové mapě.

K podstatnému zpřesnění Vaší hranice mohou posloužit různé geometrické plány, někdy i z let hodně minulých. Pomocí těchto podkladů Vám můžeme nabídnout upřesnění hranice spolu se souhlasným prohlášením vlastníků.

Pokud máte pocit, že s Vaším pozemkem a s jeho hranicemi nemusí být vše v pořádku, nabízíme Vám konzultaci, případně i další úkony pro objasnění a vyřešení Vašich problémů.