Geoka
Geoka
Geoka
Soudní znalec

Soudní znalec

Jak nezabloudit aneb jak se vyznat v krajině

Jak nezabloudit aneb jak se vyznat v krajině

Elektronický podpis a geometrický plán

Elektronický podpis a geometrický plán

Zaměření stavby a pozemku

Zaměření stavby a pozemku

Obnovený katastrální operát

Obnovený katastrální operát

Hranice pozemku

Hranice pozemku

Věcné břemeno

Věcné břemeno

Souhlasné prohlášení

Souhlasné prohlášení

Vytyčení hranice pozemku

Vytyčení hranice pozemku

Geometrický plán

Geometrický plán