Geometrické a polohové určení hranice pozemku (GPU)

Geometrické a polohové určení hranice pozemku (GPU)

Poloha vlastnické hranice je dána tzv. geometrickým a polohovým určením pozemku. Prvotní GPU vzniklo katastrálním mapováním v polovině 19. století.

Toto mapování pokrylo téměř celé naše území mapou v měřítku 1:2880. Dosažitelná přesnost tohoto mapování byla odvislá od použitých měřických metod, postupu zpracování a měřítka mapy. Výsledkem byla přesnost zobrazení 2 až 3 metry. Toto mapování je i v současné době základem cca 50% platných katastrálních map. Informace o poloze hranice v terénu je dána jejím zákresem v mapě.

Ve zbývajících cca 50% katastrálních území bylo provedeno do dnešní doby nové mapování v rámci něhož došlo k řádovému zpřesnění GPU.

Přesto v lokalitách s katastrálními mapami z původního mapování je GPU některých pozemků určeno přesněji. Je to především tam, kde vznikly nové pozemky nebo byly zaměřeny změny situace katastrální mapy.


Akce

 • 19.listopad 2020
  Revize katastru nemovitostí
  Probíhají revize katastru nemovitostí, katastrální úřad po Vás může po... celý článek
 • 01.červenec 2015
  Sleva až 30 % na geometrický plán pro vyznačení budovy do KN
  Tuto slevu Vám poskytneme pokud si současně s objednávkou na geometric... celý článek
 • 11.duben 2011
  Novinka v geodézii - upřesnění hranice pozemku
  Od roku 2009 umožňuje naše legislativa upřesnit geometrické a polohové... celý článek

Kontaktní formulář