Co je to přesnost měření?

Co je to přesnost měření?

Považujeme za samozřejmost, že veškeré geodetické práce provádíme s předepsanou přesností. Tato přesnost je pro různé typy prací různá.

Při měření montovaných konstrukcí měříme na milimetry, při geometrických plánech měříme na centimetry a při sestavování informačního systému stačí určení polohy i v metrech.

Při měření pro potřeby katastru nemovitostí je to s přesností trochu komplikovanější. Tato měření mají katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb. předepsanou přesnost se střední chybou ±0,14 m.

Podklady, ze kterých se připravuje vytyčení hranice, mají ovšem velmi rozdílnou kvalitu. Nejvyšší kvalitu mají digitální katastrální mapy, polní náčrty a záznamy. Z těchto podkladů jsme schopni vytyčit hranici nejpřesněji. Většinou se jedná o kvalitu 3.

Více jak polovina katastrálních map jsou mapy grafické, v naprosté většině v měřítku 1:2880. Nositelem informace o poloze lomového bodu hranice je pouze zákres v této mapě. Podle kvality mapy i lokálního zákresu v této mapě může být nejistota tohoto zákresu i několik metrů (kvalita 8). Za těchto okolností nelze ani při sebepečlivější rekonstrukci mapy ani nejpřesnějším měřením dosáhnout vyšší kvality vytyčeného bodu.

Řešení však přesto existuje. Jmenuje se souhlasné prohlášení vlastníka. Více též na letáku ČÚZK.


Akce

 • 19.listopad 2020
  Revize katastru nemovitostí
  Probíhají revize katastru nemovitostí, katastrální úřad po Vás může po... celý článek
 • 01.červenec 2015
  Sleva až 30 % na geometrický plán pro vyznačení budovy do KN
  Tuto slevu Vám poskytneme pokud si současně s objednávkou na geometric... celý článek
 • 11.duben 2011
  Novinka v geodézii - upřesnění hranice pozemku
  Od roku 2009 umožňuje naše legislativa upřesnit geometrické a polohové... celý článek

Kontaktní formulář