Hranice pozemku

Hranice pozemku

Hranice pozemku je jeden ze základních pojmů, pomocí kterých se definují ostatní pojmy v katastru nemovitostí. Samotný pojem "hranice" je imaginární pojem.

Hranice (pozemku, katastrálního území nebo státu) je definovaná jako spojnice bodů. Tyto body mohou být označeny mnohými způsoby. Nejtypičtější způsob označení je mezník, roh budovy, lomový bod oplocení, ohradní zdi apod. V těchto případech se říká, že hranice je označena trvalým způsobem.

"Bod" hranice může tvořit lom meze, okraj lesa či vodní plochy, střed vodního toku, vodoteče nebo jiného geografického prvku. Taková hranice může být i pohyblivá. Pro přesné vymezení průběhu hranice vždy záleželo a záleží na vlastnících jednotlivých pozemků.

V 19.století se začaly vytvářet první mapy zobrazující vlastnické hranice. Tehdejšími měřickými a zobrazovacími postupy se vytvářel obraz vlastnických hranic a spolu s další situací vznikly katastrální mapy. Tyto mapy jsou stále základem více než 50% našich současných map katastru nemovitostí (především ve venkovských oblastech). V současné době provádí katastrální úřady digitalizaci těchto map a vytváří obnovený katastrální operát.

V polovině 20.století se začaly tyto staré mapy obnovovat novým, podstatně přesnějším měřením. Vlastnické hranice byly s vlastníky vyšetřeny, označeny a zaměřeny. Všechny tyto mapy nám slouží k vytyčení hranic pozemků a k vyhotovení geometrických plánů.


Akce

 • 19.listopad 2020
  Revize katastru nemovitostí
  Probíhají revize katastru nemovitostí, katastrální úřad po Vás může po... celý článek
 • 01.červenec 2015
  Sleva až 30 % na geometrický plán pro vyznačení budovy do KN
  Tuto slevu Vám poskytneme pokud si současně s objednávkou na geometric... celý článek
 • 11.duben 2011
  Novinka v geodézii - upřesnění hranice pozemku
  Od roku 2009 umožňuje naše legislativa upřesnit geometrické a polohové... celý článek

Kontaktní formulář