Soudní znalec

Soudní znalec

Vzhledem k současným zdravotním rizikům a mému zdravotnímu stavu jsem byl nucen požádat o pozastavení výkonu znalecké činnosti na dobu do 31.12.2022.

Po dobu tohoto pozastavení nabízím všem zájemcům vyhotovení odborného vyjádření s tím, že po obsahové stránce bude obdobné jako znalecký posudek, ale ověřím Vám ho "pouze" jako úředně oprávněný zeměměřický inženýr.

Soudním znalcem v oboru geodézie jsem již více než 30 let. Za tuto dobu jsem se setkal s mnoha případy zbytečných sporů pramenících z chybného chápání podstaty vlastnické hranice a jejího zobrazení.

Mnohým sporům bylo možné předejít, pokud by vlastník pozemku včas vyhledal zkušeného geodeta obeznámeného se stavem věci.

Každá zobrazená hranice může mít jinou přesnost. Závisí na historickém vývoji mapy v dané lokalitě a na způsobu vzniku hranice. Hovoříme o tzv. geometrickém a polohovém určení hranice pozemku (GPU). Pro přenesení tohoto GPU do terénu provedeme vytyčení hranice pozemku.

Každá stavba, auto či jiná věc si vyžaduje pravidelnou údržbu a někdy i generální opravu. Totéž platí i o vlastnické hranici. Nejlepší je udržet původní označení hranice provedené v době jejího vzniku. Takto označená hranice pozemku je nejspolehlivější a má největší průkaznou hodnotu. Geometrické plány na vyznačení těchto hranic do mapy a mapy samotné jsou již jen prostředkem, jak tuto originální hranici zobrazit. Toto zobrazení nikdy nebylo ani nebude absolutně přesné. Vždy bylo a bude provedeno s určitou nepřesností.

Podle doby vzniku geometrických plánů a map se tyto nepřesnosti pohybují od rozsahu několika metrů až po centimetry. Pokud z těchto podkladů provedeme obnovu původní hranice, tj. vytyčení hranice, nemůže být přesnost této obnovy větší než s jakou přesností byla původní hranice zobrazena. Záleží ovšem na schopnostech vytyčovatele, jak dovede staré geometrické plány a mapy interpretovat.

Pokud není vlastnická hranice v katastru nemovitostí určená s dostatečnou přesností (tj. ±0,14 m), existuje permanentní nebezpečí, že může dojít mezi sousedy k rozporům. Je proto vzájmu každého z vlastníků, aby jeho hranice byly určeny co nejpřesněji. V současné době existuje účinný a v podstatě jednoduchý způsob jak shody dosáhnout. Řešením je tzv. souhlasné prohlášení vlastníků.

Autor: Ing. Jaroslav Rydlo

Akce

 • 19.listopad 2020
  Revize katastru nemovitostí
  Probíhají revize katastru nemovitostí, katastrální úřad po Vás může po... celý článek
 • 01.červenec 2015
  Sleva až 30 % na geometrický plán pro vyznačení budovy do KN
  Tuto slevu Vám poskytneme pokud si současně s objednávkou na geometric... celý článek
 • 11.duben 2011
  Novinka v geodézii - upřesnění hranice pozemku
  Od roku 2009 umožňuje naše legislativa upřesnit geometrické a polohové... celý článek

Kontaktní formulář