Geoka
Geoka
Geoka

Ceník geodetických prací a služeb

Geodetické práce

Obecně platí, že cena geodetických prací je v podstatě konstantní pro většinu úkonů a roste od určitého rozsahu.

Do této hranice převažují v ceně náklady na přípravu zakázky, dopravu, přípravu měření v terénu, administrativní náklady apod.

Základní cena je závislá u geometrických plánů především na typu mapových podkladů a složitosti situace v terénu.

Pro účelové práce a inženýrskou geodézii je rozhodující situace v terénu, na stavbě, požadovaná přesnost, typ výkonu, způsob stabilizace, rychlost provedení prací a někdy i roční období.

S narůstajícím objemem prací je pro cenu rozhodující především počet měrných jednotek. Úměrně k tomu poskytujeme množstevní slevy.

Ušetřit můžete též sloučením více úkonů do jedné zakázky.

Vzhledem k velké variabilitě podmínek provádíme pro jednotlivé zakázky individuální kalkulace ceny.

Ceny v jednotlivých lokalitách a pro konkrétní podmínky se mohou lišit.

Pro orientaci uvádíme ceny některých výkonů, které se nejčastěji opakují.

Příklad možných cen:

A) vytyčení, upřesnění hranice pozemku

  • vytyčení hranice pozemku od 2.000,- Kč
  • vyšetření kvality hranice pozemku od 2.000,- Kč
  • upřesnění hranice pozemku od 10.000,- Kč

B) polohopisné a výškopisné zaměření pozemku od 5.000,- Kč

C) vytyčení stavby od 5.000,- Kč

D) geometrický plán

  • rodinný dům od 5.000,- Kč
  • věcné břemeno od 3.000,- Kč
  • rozdělení pozemku od 6.000,- Kč
  • ověřená kopie g. plánu od 100,- Kč

E) soudní znalec obor geodézie

  • konzultace od 5.000,- Kč
  • znalecký posudek od 30.000,- Kč

Pozn.: Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %. Našim zákazníkům poskytujeme konzultace ZDARMA.

Vytyčení RD