Geoka
Geoka
Geoka

Historie firmy

Geodetické práce

Název firmy GEOKA vznikl v roce 1991 jako název fyzické osoby GEOKA - RYDLO. V tomto prvopočátku existovala pouze snaha vytvořit základ pro vznik a rozvoj firmy. Několik měsíců neexistovaly ani právní předpisy pro vlastní pracovní náplň firmy..

1. geom. plán GEOKA

V letech 1992 až 1993 se začal vytvářet nový systém zákonných norem utvářející právní rámec pro podnikání v oboru geodézie.

Právní řád našeho státu se vyvíjel velmi bouřlivě a stejně bouřlivý vývoj nastal i ve formách uspořádání osob podnikajících v našem oboru.

Limitujícím prvkem v prvopočátku byl naprostý nedostatek financí na zajištění provozního vybavení. Všichni, kdo odešli od Geodézie s.p. Praha, odešli bez jakéhokoliv vybavení.

Proto v roce 1992 došlo k integraci 8 fyzických osob do sdružení RON. Z rodinných rozpočtů jsme vydolovali nějaké peníze a zakoupili první 2 počítače, 1 plotr A3, digitální planimetr, nasazovací dálkoměr a theodolit Theo 020. To bylo pro první rok podnikání maximum.

GPS měření

Jakmile se ustálily okruhy zákazníků a vytvořily se u jednotlivých členů sdružení i finanční rezervy, začal v roce 1993 opačný proces. Nejprve se v roce 1993 opět obnovila fyzická osoba Ing. Jaroslav Rydlo - geodetická kancelář.

V únoru 1994 došlo k vytvoření sdružení fyzických osob Ing. Jaroslav Rydlo a Antonín Škarnitzl a v prosinci 1994 vznikla firma GEOKA spol. s r. o., došlo k rozšíření sortimentu služeb.

K mírné redukci ve vedení firmy došlo v roce 1996, kdy odešel jeden z jednatelů a založil si vlastní firmu. Od této doby již máme stabilizováno jak vedení firmy, tak i stav zaměstnanců.

Firma trvale rozšiřuje své portfólio, pracuje s nejmodernější měřící a výpočetní technikou. Máme stabilizovaný okruh zákazníků a jsme trvale etablovaní na trhu geodetických prací.

Od roku 2008 vyvíjíme vlastní informační systém na správu zakázek - Kniha zakázek.