Geoka
Geoka
Geoka

Elektronický podpis a geometrický plán

Geodetické práce
13. 3. 2014

Tak tu máme další produkt 21.století. Od 1.7.2014 budou povinně všechny geometrické plány potvrzovány elektronickým podpisem. Co to v praxi a hlavně pro koncového uživatele znamená?

Elektronický podpis a geometrický plán

Pokud bude konzervativní nezmění se téměř nic. Pouze bude navíc k elektronickému originálu geometrického plánu vyhotovena kopie tohoto plánu. Tato kopie bude ověřena klasickým kulatým razítkem a "ručním" podpisem. V dalším užití tohoto geometrického plánu se bude postupovat jako doposud.

Pokud ovšem budete chtít jít s dobou, budete míti možnost obdržet geometrický plán v elektronické podobě s elektronickými podpisy. Takovýto geometrický plán může být přílohou k elektronicky vyhotovené kupní či jiné smlouvě. Vše může být opět elektronicky předáno k zápisu na katastrální úřad.