Geometrický plán

Geometrický plán

Geometrický plán je z pohledu zákazníka jako ledovec v moři. Pro zákazníka je viditelná pouze nepatrná část. Naprostá většina práce zůstává veřejnosti skryta.

Zákazníkovi předávaný geometrický plán je pouze výsledek daleko rozsáhlejších činností. Tyto činnosti jsou zaznamenány v tzv. záznamu podrobného měření změn (ZPMZ). Tento ZPMZ je povinně předáván do všeobecné dokumentace katastrálního úřadu. Vyhotovuje ho každý, kdo navrhuje změny v mapovém operátu katastru nemovitostí. Je to komplexní geodetická dokumentace o měřických a výpočetních pracech jako jsou všechny druhy geometrických plánů, vytyčování hranic, zpřesňování geometrického a polohového určení hranic apod.

Samotný geometrický plán je zhutněná informace o pozemku, budově, věcném břemenu nebo bodech vlastnické hranice.

Geometrický plán se vyhotovuje například pro:

 • rozdělení pozemku
 • změnu hranic pozemku
 • vyznačení budovy do katastru nemovitostí
 • doplnění pozemku ze zjednodušené evidence (bývalý Pozemkový katastr)
 • upřesnění údajů o parcele
 • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
 • vymezení rozsahu věcného břemene

Použití geometrického plánu je vždy vázáno na další právní nebo administrativní úkon. Teprve provedením tohoto úkonu (kupní smlouva, kolaudace apod.) a provedením zápisu katastrálním úřadem do katastru nemovitostí se změny navržené geometrickým plánem realizují.

Vyhotovení geometrického plánu se provádí v několika samostatných etapách, které musí časově navazovat a trvají několik týdnů. Zvláště při nutnosti provádět v souběhu s geometrickým plánem vytyčení hranic a souhlasné prohlášení může se doba nutná na vyhotovení prodloužit i na několik měsíců.

Od 1.7.2014 povinně všechny geometrické plány potvrzovány elektronickým podpisem.


Akce

 • 19.listopad 2020
  Revize katastru nemovitostí
  Probíhají revize katastru nemovitostí, katastrální úřad po Vás může po... celý článek
 • 01.červenec 2015
  Sleva až 30 % na geometrický plán pro vyznačení budovy do KN
  Tuto slevu Vám poskytneme pokud si současně s objednávkou na geometric... celý článek
 • 11.duben 2011
  Novinka v geodézii - upřesnění hranice pozemku
  Od roku 2009 umožňuje naše legislativa upřesnit geometrické a polohové... celý článek

Kontaktní formulář