Vzorová zakázka

Výchozí situace

 • koupě či prodej nemovitosti / pozemku / budovy
 • rekonstrukce objektu

Možné komplikace

 • nesprávně oplocený pozemek / neznatelné hranice v terénu
 • nedostatečná dokumentace pro plánování rekonstrukce
 • nezakreslené budovy v KN snímku / popř. zakreslené již neexistující budovy
 • podle typu mapového podkladu, nepřesné uvedení výměry pozemku
 • spory se sousedy

Výhody prodeje, koupě nemovitosti s geodetickým zaměřením

 • zjištění průběhu hranic pozemku - jasný průběh hranic
 • získání podkladů pro budoucí projektovou činnost / rekonstrukce / přístavby / novostavby
 • vyřešení neshod s průběhem hranic / souhlasné prohlášení vlastníků / dělení pozemku apod.

Finanční úspora - řešení vzniklých problémů v jedné akci / výškopis / vytyčení hranice / souhlasné prohlášení vlastníků / popř. vyhotovení příslušného geometrického plánu

Úspora nákladů - oproti řešení výše uvedených úkonů jednotlivě / možnost získání množstevní slevy / popř. vyhotovení 3D modelu situace, budovy zdarma

Možnost slev na další navazující akce - vytyčení novostavby / přístavby, geometrický plán na vyznačení budovy / změny obvodu budovy apod.Akce

 • 19.listopad 2020
  Revize katastru nemovitostí
  Probíhají revize katastru nemovitostí, katastrální úřad po Vás může po... celý článek
 • 01.červenec 2015
  Sleva až 30 % na geometrický plán pro vyznačení budovy do KN
  Tuto slevu Vám poskytneme pokud si současně s objednávkou na geometric... celý článek
 • 11.duben 2011
  Novinka v geodézii - upřesnění hranice pozemku
  Od roku 2009 umožňuje naše legislativa upřesnit geometrické a polohové... celý článek

Kontaktní formulář