Zaměření polohopisu a výškopisu

Každý zaměřený bod má prostorové souřadnice (Y, X, Z, v systému S-JTSK, Balt po vyr.). Obsahem měření jsou povrchové znaky inž. sítí, terén. hrany, stávající oplocení, vnější detailní zaměření zájmového objektu, popř. jiných objektů podle dohody.

Použití: Ve většině případů jako podklad, pro navazující projektovou činnost.

TIP:

Měření je vhodné spojit se zaměřením interiéru budovy, popř. upřesněním průběhu hranice pozemku - optimalizují se náklady na jednotlivé úkony. Výsledkem je jasný podklad pro projektovou činnost nebo jako důvěryhodný doklad o stavu nemovitosti při prodeji nebo koupi.Akce

  • 01.červenec 2015
    Sleva až 30 % na geometrický plán pro vyznačení budovy do KN
    Tuto slevu Vám poskytneme pokud si současně s objednávkou na geometric... celý článek
  • 11.duben 2011
    Novinka v geodézii - upřesnění hranice pozemku
    Od roku 2009 umožňuje naše legislativa upřesnit geometrické a polohové... celý článek

Kontaktní formulář