Zaměření interiéru

Probíhá v prostorách budovy, nejlépe bez nábytku ale není to podmínkou. K měření je použito laserové měřítko délek, popř. totální stanice s možností bezhranolového měření (není nutné aby byl měřený bod přístupný, stačí aby na něj bylo vidět). Rozsah měření je nutné dohodnout předem, je možné zaměřit cokoliv (rozvody inž. sítí po budově, topení, el. zásuvky atd.), standartně se měří nosné zdi, příčky, dveře, okna. Výstupem z měření jsou stavebně technické výkresy, tzv. půdorysy podlaží, pohledy na fasádu, hlavní řez budovou.

Ukázka - zaměření interiéru

Použití: Pro doplnění stavební dokumentace budovy, pro správu budovy, prezentaci budovy. Využítí při rekonstrukci budovy.

TIP:

Měření je vhodné spojit se zaměřením výškopisu pozemku, popř. upřesněním průběhu hranice pozemku - optimalizují se náklady na jednotlivé úkony. Výsledkem je jasný podklad pro projektovou činnost nebo jako důvěryhodný doklad o stavu nemovitosti při prodeji nebo koupi.Akce

  • 01.červenec 2015
    Sleva až 30 % na geometrický plán pro vyznačení budovy do KN
    Tuto slevu Vám poskytneme pokud si současně s objednávkou na geometric... celý článek
  • 11.duben 2011
    Novinka v geodézii - upřesnění hranice pozemku
    Od roku 2009 umožňuje naše legislativa upřesnit geometrické a polohové... celý článek

Kontaktní formulář