Zkratky

Geodeti při svém vyjadřování používají řadu zkratek, některé z nich Vám vysvětlíme.

 • ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální
 • PK – pozemkový katastr
 • KN – katastr nemovitostí
 • LV - list vlastnictví
 • KV – katastrální vyhláška č. 357/2013 Sb. v platném znění
 • S-JTSK – systém – jednotná trigonometrická sí't katastrální – "oficiální státní souřadnicový systém"
 • S-SK – systém - stabilního katastru
 • Bpv – Balt po vyrovnání – "oficiální státní výškový systém"
 • ZPMZ – záznam podrobného měření změn – geodetická dokumentace předávaná na katastrální úřad

 • GNSS – globální navigační družicové systémy
 • GPS – globální poziční systém
 • GPU – geometrické a polohové určení hranice pozemku
 • ÚOZI – úředně oprávněný zeměměřický inženýr

katastrální mapy:

 • DKM – digitální katastrální mapa
 • KMD – katastrální mapa-digitalizovaná v S-JTSK
 • KM-D – katastrální mapa-digitalizovaná v S-SK
 • analogové mapy (např. 1:2880, 1:1000) – katastrální mapa - grafická na papíře nebo na plastové fólii


Akce

 • 19.listopad 2020
  Revize katastru nemovitostí
  Probíhají revize katastru nemovitostí, katastrální úřad po Vás může po... celý článek
 • 01.červenec 2015
  Sleva až 30 % na geometrický plán pro vyznačení budovy do KN
  Tuto slevu Vám poskytneme pokud si současně s objednávkou na geometric... celý článek
 • 11.duben 2011
  Novinka v geodézii - upřesnění hranice pozemku
  Od roku 2009 umožňuje naše legislativa upřesnit geometrické a polohové... celý článek

Kontaktní formulář