Geoka
Geoka
Geoka

Reference speciálních geodetických prací

Geodetické práce

Naše zkušenosti v oblasti speciálních geodetických prací zahrnují širokou škálu projektů, na kterých jsme se podíleli. Důkladně zaměřujeme každý projekt, abychom splnili očekávání klientů a zajistili kvalitu výsledků. Mezi naše klíčové projekty patří například zaměření důlních map Otradovice a Zlosyň, skládky Volfartice nebo pozemkových úprav v obci Drahelčice.

A) důlní mapy Otradovice, Zlosyň

důlní mapy Otradovice, Zlosyň

Obr. 1 – důlní mapy Otradovice, Zlosyň Obr. 2 – důlní mapy Otradovice, Zlosyň Obr. 3 – důlní mapy Otradovice, Zlosyň Obr. 4 – důlní mapy Otradovice, Zlosyň Obr. 5 – důlní mapy Otradovice, Zlosyň

B) skládka Volfartice

  • polohopisné a výškopisné zaměření, výpočet kubatur, porovnání projektovaného obvodu skládky se stávající úrovní terénu na obvodu skládky
  • termín realizace: 2009

skládka Volfartice

Obr. 6 – skládka Volfartice Obr. 7 – skládka Volfartice Obr. 8 – skládka Volfartice Obr. 9 – skládka Volfartice

C) znalecké posudky - obor geodézie

  • posudky podle požadavku soudů, soukromých osob, návrhy řešení sousedských sporů

znalecké posudky - obor geodézie

Obr. 10 – znalecké posudky - obor geodézie Obr. 11 – znalecké posudky - obor geodézie Obr. 12 – znalecké posudky - obor geodézie Obr. 13 – znalecké posudky - obor geodézie Obr. 14 – znalecké posudky - obor geodézie

D) zaměření sportovišť

  • hřiště Kolín, Mladá Boleslav, kontrolní měření atletických oválů před závody

zaměření sportovišť

Obr. 15 – zaměření sportovišť Obr. 16 – zaměření sportovišť

E) pozemkové úpravy Drahelčice

  • měření a šetření nutná pro projekt a realizaci pozemkových úprav v obci Drahelčice
  • termín realizace: 2004–2005

pozemkové úpravy Drahelčice

Obr. 17 – pozemkové úpravy Drahelčice Obr. 18 – pozemkové úpravy Drahelčice Obr. 19 – pozemkové úpravy Drahelčice Obr. 20 – pozemkové úpravy Drahelčice Obr. 21 – pozemkové úpravy Drahelčice

F) Polabská cyklostezka

  • zaměřování skutečného provedení stavby Polabské cyklostezky, porovnání délek a výměr jednotlivých úseků v rámci katastrálních území, věcná břemena
  • termín realizace: 2010–2011

Polabská cyklostezka

Obr. 22 – cyklostezka