Výpočet kubatur

Pro výpočet je nutné zaměřit skutečný stav hromad, terénu, situace. Při řešení rozsáhlejších figur, je nutné počítat i se zaměřením stávající situace před hloubením, navezením materiálu apod., aby bylo možné určit rovinu, od které se bude kubatura počítat. K výpočtu je možné použít několik metod, trojúhelníková metoda - síť zaměřených bodů se spojí trojúhelníků, jejich plocha se násobí výškou ke srovnávací rovině, výpočet pomocí podélných profilů - prostor se rozdělí profily rovnoběžně cca po 20m, průměr ploch dvou sousedních profilů se vynásobí jejich vzdáleností, výpočet pomocí DMT - vytvoří se digitální 3D model figury, který se  převede na těleso u kterého se určí objem.

Ukázka - výpočet kubatury 3D

Použití: Pro výpočet objemu výkopů, navážky, deponie zeminy, bloky zásob u těženého nerostu, výpočet objemu skládky atd.Akce

 • 19.listopad 2020
  Revize katastru nemovitostí
  Probíhají revize katastru nemovitostí, katastrální úřad po Vás může po... celý článek
 • 01.červenec 2015
  Sleva až 30 % na geometrický plán pro vyznačení budovy do KN
  Tuto slevu Vám poskytneme pokud si současně s objednávkou na geometric... celý článek
 • 11.duben 2011
  Novinka v geodézii - upřesnění hranice pozemku
  Od roku 2009 umožňuje naše legislativa upřesnit geometrické a polohové... celý článek

Kontaktní formulář